Opłaty zjazdowe

 

do 31.03.2023

Opłata pełna obejmująca udział w kongresie, materiały zjazdowe oraz udział w imprezach towarzyszących

450 zł

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmująca udział w imprezach towarzyszących

200 zł

Wpłaty zjazdowe należy wpłacać na konto:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
rachunek numer: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

z dopiskiem: Kongres PTA-2023-imię i nazwisko