SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Przewodniczący: dr hab. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
Wiceprzewodnicząca: dr Edyta Dzięciołowska-Baran

CZŁONKOWIE:
dr Ewa Adamiec
prof. Janusz Moryś
dr Maciej Mularczyk
dr Cezary Partyka
dr hab. Iwona Teul